POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO „MOJA BIEDRONKA”

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego https://moja.biedronka.pl (zwanego dalej „Serwisem”) lub skorzystanie z aplikacji mobilnej „Biedronka” (zwanej dalej „Aplikacją Mobilną”).

Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu, oraz Aplikacji Mobilnej było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Od 25 maja 2018 roku obowiązują europejskie przepisy o ochronie danych osobowych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (zwanego dalej „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Ciebie o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a więc danych osobowych, które nam podajesz rejestrując się w programie lojalnościowym „Moja Biedronka” (zwanym dalej „Program”) i zasadach ich przetwarzania.

Niniejszy dokument (zwany dalej „Polityka Prywatności”), przygotowany przez spółkę Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (zwaną dalej „Administrator” lub „my”):

I. W Rozdziale I:

przedstawia informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej, którzy założyli Konto w Serwisie, Konto w Aplikacji rejestrując się w Programie lub założyli/ przystąpili do Wspólnego Konta, w konsekwencji czego zostaliśmy administratorem Państwa danych osobowych.

W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?
 3. Inspektor Ochrony Danych
 4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?
 5. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
 6. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
 7. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?
 8. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
 9. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
 10. Geolokalizacja

II. W Rozdziale II:

wyjaśnia zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie. W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Co to są pliki cookies?
 2. Do czego Serwis, Aplikacja Mobilna używa plików cookies?
 3. Jakich plików cookies używa Serwis oraz Aplikacja Mobilna ?
 4. Czy używamy plików cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?
 5. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej/Aplikacji Mobilnej dotyczące plików cookies?
 6. Logi systemowe

III. W Rozdziale III:

przedstawia informacje dotyczące relacji z innymi stronami internetowymi oraz w zakresie zmian niniejszej Polityki Prywatności. W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje

 1. Inne strony internetowe
 2. Zmiany Polityki Prywatności

Pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie określone w Regulaminie Karty Lojalnościowej „MOJA BIEDRONKA”, Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną oraz Aplikacji Mobilnej „BIEDRONKA”.

Rozdział I. DANE OSOBOWE

W momencie rejestracji Konta, Konta w Aplikacji dochodzi do zawarcia pomiędzy Państwem a Administratorem, o którym mowa w pkt. 1 poniżej, umowy polegającej na świadczeniu przez Administratora Usługi Konta, Usługi Konta w Aplikacji i Usługi Marketingowej („Umowa”) na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie Karty Lojalnościowej „MOJA BIEDRONKA”, Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną oraz Aplikacji Mobilnej „BIEDRONKA” dostępnym pod adresem: https://moja.biedronka.pl/regulamin/ (zwanym dalej „Regulamin”).

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do uzyskania statusu uczestnika Programu, tj. imię oraz numer telefonu ma charakter dobrowolny, przy czym jest warunkiem zawarcia Umowy i przystąpienia do Programu. Brak podania przedmiotowych danych uniemożliwia uczestnictwo w Programie. W pozostałym zakresie określonym w formularzu rejestracji, podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku gdy zgodnie z funkcjonalnością Aplikacji Mobilnej umieszczają Państwo w Aplikacji Mobilnej jakiekolwiek dane osobowe innych osób, jesteście Państwo do tego uprawnieni jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa.

W ramach zawartej Umowy otrzymują Państwo kartę Moja Biedronka (tj. Kartę Lojalnościową lub Wirtualną Kartę Lojalnościową w rozumieniu regulaminu Programu), której celem jest zapewnienie Państwu możliwości otrzymywania oraz korzystania z nowych ofert lub Akcji organizowanych przez Administratora, w tym stworzonych na podstawie Państwa preferencji.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000222483.

2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres mojabiedronka@biedronka.eu lub telefonicznie pod numerem (22) 20 53400.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. organizacji Programu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z zawartej Umowy i uczestnictwa w Programie, tj. założenia Konta, Konta w Aplikacji, świadczenia przez Administratora Usługi Konta Online, Usługi Konta w Aplikacji oraz Usługi Marketingowej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy polegającej na świadczeniu przez Administratora Usługi Konta, Usługi Konta w Aplikacji i Usługi Marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  Usługa Konta Online, Usługa Konta w Aplikacji
  Dane użytkowników Programu są przetwarzane w celu prowadzenia Konta, Konta w Aplikacji, aby Użytkownicy mogli korzystać z funkcjonalności oferowanych przez Administratora w ramach Konta, Konta w Aplikacji (np. możliwość korzystania z Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej, komunikacja z Administratorem, otrzymywanie Korzyści, sprawdzenie ceny produktów w Sklepie).

  Usługa Marketingowa
  Dane użytkowników Programu są przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora Usługi Marketingowej w ramach realizacji założeń Programu tj. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania marketingowego, jak dostarczanie spersonalizowanych, dedykowanych ofert, komunikacji oraz zapewnienia użytkownikom Programu możliwości otrzymywania oraz korzystania z nowych ofert, Korzyści lub Akcji organizowanych przez Administratora dla użytkowników Programu, w tym stworzonych na podstawie preferencji użytkowników Programu.

  W ramach realizacji Usługi Marketingowej będzie dostarczany Newsletter oraz informacje handlowe dotyczące towarów, usług, innych świadczeń lub promocji, Akcji oraz Korzyści oferowanych przez Administratora, w tym spersonalizowane informacje handlowe, w formie telefonicznej lub wiadomości elektronicznych (w tym poczty elektronicznej, SMS/MMS, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, powiadomień push lub serwisów internetowych, portali społecznościowych podmiotów trzecich).
  W przypadku gdy Administrator wykorzystuje powiadomienia push w Aplikacji Mobilnej – podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. poprawnego działania Serwisu, oraz Aplikacji Mobilnej, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, oraz Aplikacji Mobilnej w zakresie w jakim pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy adresie IP, dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z Programu, zbieraniu zagregowanych statystyk, utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, utrzymania sesji użytkownika Aplikacji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej zakładce Aplikacji Mobilnej ponownie wpisywać numeru telefonu i kodu SMS otrzymanego przez użytkownika - podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookie i innych technologii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w innym przypadku (w tym w zakresie, w jakim wykorzystujemy w Serwisie pliki cookie do celów reklamowych czy analitycznych) – Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych oraz optymalizacji korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej w zakresie zbierania zagregowanych statystyk i utrzymania sesji Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest zoptymalizowanie sposobu działania Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej doskonalenie, rozwijanie funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z realizacją Umowy;
 5. w przypadku gdy użytkownik Programu (zwany dalej „Korzystający”) jednocześnie zarejestruje się w Serwisie Dada Club (zwanym dalej ”Serwis Dada”) czy w Akcji Paczka Powitalna Dada (zwanej dalej ”Akcja”) pod adresem www.dadaclub.pl prowadzonych przez Jeronimo Martins Polska S.A., których zasady uczestnictwa i przetwarzanie danych są określone odpowiednio odrębnymi regulaminami i politykami prywatności, dostępnymi tu i zdecyduje się na powiązanie danych osobowych swojego dziecka/dzieci, podanych w ramach Serwisu Dada/Akcji w postaci daty urodzenia oraz płci swojego dziecka/dzieci z posiadaną w ramach Programu kartą Moja Biedronka (tj. Kartą Lojalnościową lub Wirtualną Kartą Lojalnościową Korzystającego w rozumieniu regulaminu Programu) to dane te będą przetwarzane w celu prezentowania dopasowanych ofert do potrzeb Korzystającego z Programu oraz potrzeb jego dziecka/dzieci w ramach Programu - podstawą prawną przetwarzania takich danych jest zgoda Korzystającego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Korzystający jednocześnie składa oświadczenie o byciu rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka / dzieci, których wyżej wymienione dane podaje. Po połączeniu tych danych z innymi danymi Korzystającego w ramach Programu mogą być również przetwarzane dla celów wskazanych powyżej w związku z uczestnictwem Korzystającego w Programie.
 6. W przypadku gdy użytkownik Programu jednocześnie zarejestruje się w aplikacji Glovo prowadzonej przez Glovoapp23, S.L., w której zasady uczestnictwa i przetwarzanie danych są określone odrębnymi regulaminami i politykami prywatności (dostępnymi tu) i zdecyduje się na powiązanie swoich danych osobowych podanych w ramach korzystania z aplikacji Glovo z posiadaną w ramach Programu kartą Moja Biedronka, poprzez potwierdzenie faktu uczestnictwa w Programie w aplikacji Glovo, to dane te będą przetwarzane w celu tworzenia ofert promocyjnych dla klientów Glovo będących równocześnie uczestnikami programu Moja Biedronka oraz w celach analitycznych - podstawą prawną przetwarzania takich danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Państwu informacji o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora.

  Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji Mobilnej złożą Państwo reklamację z tytułu rękojmi dotyczącą zakupionego w sklepie Biedronka towaru Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi, w tym m.in. dla potrzeb prowadzenia korespondencji oraz przekazaniu Państwu informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); obowiązki prawne Administratora wynikają z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady produkty,
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami- podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z rozpatrywaniem reklamacji,
  3. przyjęcia towaru objętego rękojmią do rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej na podstawie rękojmi, obsługi reklamacji, bieżącego kontaktu i innych czynności związanych ze sprawną obsługą zgłoszenia- podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem jest zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klientów Administratora.
  Korzystający jest świadomy, że może w każdej chwili skorzystać ze swoich praw wskazanych w pkt. 7 niniejszej Polityki Prywatności. Administrator uzyskuje dane Korzystającego bezpośrednio od niego, a dane jego dziecka w zakresie daty urodzenia oraz płci od Korzystającego będącego jego rodzicem lub opiekunem prawnym. Korzystający jest zobowiązany do zaznajomienia swojego/swoich dzieci z zasadami przetwarzania danych określonymi w tej Polityce Prywatności, opracowanymi dla tych celów w przejrzystej, prostej, krótkiej formie dostępnej tu.

5. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. usługodawcom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmie obsługującej call center, operatorom usług płatniczych– przy czym w umowach zawieranych z takimi usługodawcami Administrator wymaga przestrzegania przepisów o ochronie danych, a gdy jest to niezbędne Administrator zawiera z usługodawcami umowy o powierzeniu przetwarzania danych,
 2. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

 1. przez okres Państwa uczestnictwa w Programie w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Programu i wykonania zobowiązań administratora wynikających z uczestnictwa w Programie i zawartej Umowy,
 2. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 3. w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki internetowej. W przypadku korzystania przez użytkownika z Aplikacji Mobilnej użytkownik może usunąć pliki cookies wchodząc w ustawienia Aplikacji Mobilnej i wybierając opcję „Wyczyść pamięć” lub „Wyczyść dane”. Jest to jednoznaczne z wylogowaniem użytkownika z Aplikacji Mobilnej, a każde nowe logowanie użytkownika do Aplikacji Mobilnej powoduje ponowne użycie plików cookies.

7. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Państwo w każdej chwili prawo do wycofania zgody, w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej, a w przypadku powiadomień push w Aplikacji Mobilnej poprzez zmianę ustawień w urządzeniu mobilnym.

8. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

9. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

W związku z wyrażeniem przez Państwa odrębnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych telefonicznie oraz w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) oraz zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.), Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie imienia, adresu e-mail i numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych, w tym Newslettera dotyczących produktów i usług Administratora, organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych.

Wyrażenie takich zgód jest niezbędne, aby uczestniczyć w Programie, którego zasadniczym celem jest przesyłanie Państwu informacji o nowych ofertach lub promocjach, w tym ofert dopasowanych do Państwa preferencji. Udzielone zgody mogą być przez Państwa w każdym momencie wycofane w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym cofnięcie którejkolwiek zgody będzie oznaczać równocześnie rozwiązanie Umowy oraz utratę uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa.

10. Geolokalizacja

Państwa dane osobowe obejmujące informację o lokalizacji są przetwarzane podczas uruchomienia Aplikacji Mobilnej oraz korzystania przez Państwa z funkcji w Aplikacji Mobilnej „ustalenie lokalizacji najbliższego Sklepu na mapie” w celu zlokalizowania Sklepów znajdujących się najbliżej aktualnego Państwa położenia. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana poprzez zezwolenie Aplikacji Mobilnej na korzystanie z usług lokalizacji urządzenia końcowego należącego do Korzystającego. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień Aplikacji Mobilnej w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji.

ROZDZIAŁ II: PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE

1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies, po polsku tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, urządzeniu mobilnym) użytkownika Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej w czasie korzystania przez niego z Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej i następnie tam przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z Serwisem lub skorzystaniem z Aplikacji pliki cookies mogą być przez nią odczytane z komputera, urządzenia mobilnej użytkownika i służyć dostosowaniu Serwisu, Aplikacji Mobilnej do zapamiętanych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych jej właściciela.

2. Do czego Serwis, Aplikacja Mobilna używa plików cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu jak najwydajniejsze i najbardziej wygodne funkcjonowanie Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej (dzięki nim Serwis, Aplikacja Mobilna „pamięta” np. ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język czy rozmiar czcionki). Ponadto używamy tych plików w celu tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, Aplikacji Mobilnej co pomaga nam w jego rozwijaniu i optymalizowaniu.

Wykorzystywane przez Serwis, Aplikację Mobilną pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i urządzeń użytkowników, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

3. Jakich plików cookies używa Serwis oraz Aplikacja Mobilna ?

W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

__gfp_64b - plik cookie służący do zarządzania akceptacją innych plików cookie przez odwiedzającego witrynę; czas przechowywania 1000 dni;

__utma - plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin w danej witrynie. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika; czas przechowywania 2 lata (730 dni);

__utmb - plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty; czas przechowywania 30 minut;

__utmc - plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin; czas przechowywania 30 minut;

__utmt - plik cookie służy do optymalizacji czasu żądania; czas przechowywania 10 minut;

__utmz - plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek; czas przechowywania 6 miesięcy;

_dc_gtm_UA-55400207-1 - plik cookie służy do zbieranie statystyk, optymalizuje czas żądania; czas przechowywania 1 minuta;

_dc_gtm_UA-55400207-4 - plik cookie służy do zbieranie statystyk, optymalizuje czas żądania; czas przechowywania 1 minuta;

_gat_UA-55400207-1 - plik cookie służy do zbieranie statystyk, optymalizuje czas żądania; czas przechowywania 1 minuta;

_ga - plik cookie używany do rozróżniania użytkowników w ramach zbieranych danych statystycznych; czas przechowywania 2 lata;

_gcl_au - plik cookie służący do obsługi konwersji w ramach prowadzonych kampanii reklamowych; czas przechowywania 90 dni (3 miesiące);

_gid - plik cookie używany do rozróżniania użytkowników w ramach zbieranych danych statystycznych; czas przechowywania 24 godziny;

_hjAbsoluteSessioninProgress - plik cookie Hotjar służący do wykrywania pierwszej sesji odsłon użytkownika. Więcej informacji https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information; czas przechowywania 30 minut;

_hjid - plik cookie Hotjar służący do utrwalania unikalnego identyfikatora użytkownika Hotjar (przy pierwszej wizycie na stronie), zapewnia to wywołanie pożądanego zachowania podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie. Więcej informacji https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information; czas przechowywania 1 rok;

_hjTLDTest - plik cookie Hotjar wspomagający prowadzenie testów i alternatywnych rozwiązań. Więcej informacji https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information; czas przechowywania 30 minut;

_pushAdSoftid - plik cookie identyfikujący użytkownika, pochodzący z narzędzia WebPush, które pozwala użytkownikom zapisać się do newslettera z bieżącymi informacjami, nowościami oraz materiałami reklamowymi i promocyjnymi; czas przechowywania 360 dni;

cb - plik cookie używany do rozróżniania użytkowników, związany z logowaniem i weryfikacją zalogowanego użytkownika; czas przechowywania 30 minut;

bd plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną; czas przechowywania 30 minut;

EasterBaner plik cookie optymalizujący ilość wyświetlanych komunikatów na stronie; czas przechowywania 1 miesiąc;

confirmed plik cookie utrzymujący status konta użytkownika; czas przechowywania 1 rok (365 dni);

mobile-tooltip-count plik cookie optymalizujący ilość wyświetlanych komunikatów na stronie; czas przechowywania 7 dni;

push_ad_user_banner plik cookie pochodzący z narzędzia WebPush, które pozwala optymalizować i weryfikować status prezentacji materiałów użytkownikowi; czas przechowywania 7 dni;

age plik cookie zawierający informacje o pozytywnej weryfikacji bramki wiekowej; czas przechowywania 30 minut;

saved_latitude plik cookie przechowujący współrzędne geograficzne (używany w przypadku zezwolenia w przeglądarce na lokalizację); czas przechowywania 30 minut;

saved_longitude plik cookie przechowujący współrzędne geograficzne (używany w przypadku zezwolenia w przeglądarce na lokalizację); czas przechowywania 30 minut;

dc plik cookie optymalizujący wyświetlanie strony, przechowujący zadeklarowany preferowany sklep; czas przechowywania 1 rok;

dc_history plik cookie optymalizujący wyświetlanie strony, przechowujący 5 ostatnich zadeklarowanych wybranych sklepów; czas przechowywania 1 rok.

W Aplikacji Mobilnej wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

ASP.NET_SessionId plik cookie służy do identyfikowania sesji użytkownika na serwerze; czas przechowywania: do końca sesji;

osVisitor pliku cookie, w którym przechowywana jest unikalna wartość gdy użytkownik końcowy uzyskuje dostęp do serwera internetowego po raz pierwszy (uzyskiwanie dostępu do strony internetowej z serwera). czas przechowywania: trwały;

osVisit w każdym przypadku, gdy użytkownik końcowy uzyskuje dostęp do strony internetowej, a plik cookie jeszcze nie istnieje, plik cookie jest tworzony i ustawiany z unikalną wartością, co oznacza, że użytkownik uzyskał dostęp do witryny. Ten plik cookie wygasa po 30 minutach, jeśli odwiedzający opuści aplikację mobilną, a następnie wróci po 30 minutach, rozpoczyna się nowa sesja. Czas przechowywania 30 minut;

pageLoadedFromBrowserCache plik cookie używany w celu poprawy komfortu użytkowania aplikacji mobilnej poprzez zapewnienie, że na stronach, na których wyświetlany jest komunikat zwrotny, jeśli użytkownik kliknie przycisk Wstecz, nie zostaną ponownie wyświetlone te same komunikaty zwrotne; czas przechowywania: do końca sesji;

<web screen name>:<generated id>: <nitial tab> plik cookie z wskazaną konwencją nazewnictwa służący zachowaniu stanu paginacji na określonych stronach internetowych; czas przechowywania: do końca sesji;

<User Provider Name> plik cookie wykorzystywany przez funkcję „Zapamiętaj logowanie” w aplikacji; czas przechowywania: 10 dni;

<User Provider Name>.sid plik cookie stosowany w połączeniu z plikiem cookie identyfikatora sesji, aby zapobiec lukom w utrwalaniu sesji; czas przechowywania: do końca sesji;

Nr1<User Provider Name> plik cookie służy do wymuszania w razie potrzeby wygaśnięcia sesji. Zawiera informacje potrzebne do zapewnienia autentyczności sesji. Czas przechowywania: do końca sesji;

Nr2<User Provider Name> plik cookie, który dostarcza do kodu aplikacji informacje o identyfikatorze użytkownika. Zawiera informacje potrzebne do uniknięcia ataków CSRF. Czas przechowywania: do końca sesji;

DEVICE_ORIENTATION plik cookie służy zapamiętaniu orientacji urządzenia mobilnego; czas przechowywania 360 dni;

DEVICES_TYPE plik cookie służy zapamiętaniu typu używanego urządzenia mobilnego; czas przechowywania 360 dni;

DEVICE_BROWSER plik cookie służy zapamiętaniu używanej na urządzeniu przeglądarki; czas przechowywania 360 dni;

DEVICE_OS plik cookie służy zapamiętaniu używanego system operacyjny urządzenia; czas przechowywania 360 dni;

RT plik cookie służy do obliczania informacji o czasie ładowania zebranych dla LifeTime Analytics. Plik cookie będzie obecny tylko wtedy, gdy aplikacja ma włączone monitorowanie (w LifeTime Analytics); czas przechowywania 10 minut.

4. Czy używamy plików cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z Serwisu możesz otrzymywać Cookies pochodzące od podmiotów przetwarzających dane na nasze zlecenie. Cele marketingowe - podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie, mogą także, na podstawie zgody Użytkownika, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie informacji im udostępnianym przez Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z podmiotami przetwarzającymi dane na nasze zlecenie, aby pokazać Użytkownikowi reklamę w ramach serwisu lub poza nim. Oprócz technologii Local storage na stronach Serwisu) mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z Serwisu lub pożądane z uwagi na ich specyfikę. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics, Gemius) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

Lista podmiotów: Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/); Google (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl); GroupM Sp z o.o. and [m]Platform Ltd. (https://www.groupm.com/groupm-privacy-policy-for-recruitment-apac/); Plista GmbH (https://www.plista.com/about/privacy); Xandr (https://www.xandr.com/privacy/); Tradedoubler (https://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/); Gemius (https://www.gemius.pl/cookie-policy.html, http://privacypolicy.gemius.com/pl/).

5. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej/Aplikacji Mobilnej dotyczące plików cookies?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w każdym czasie możecie Państwo zmieniać te ustawienia aż do całkowitej blokady zapisywania ciasteczek. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zamieszczanie i przechowywanie wykorzystywanych w Serwisie plików cookies w Państwa urządzeniu oraz na uzyskiwanie przez Serwisie dostępu do nich. Poniżej przedstawiamy, jak można dokonać zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików Cookie; Domyślne blokowanie plików Cookie; Domyślne zezwalanie na pliki Cookie; Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki; Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer 8.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

W przypadku korzystania przez użytkownika z Aplikacji Mobilnej użytkownik może usunąć pliki cookies wchodząc w ustawienia Aplikacji Mobilnej i wybierając opcję „Wyczyść pamięć” lub „Wyczyść dane”. Jest to jednoznaczne z wylogowaniem użytkownika z Aplikacji Mobilnej, a każde nowe logowanie użytkownika do Aplikacji Mobilnej powoduje ponowne użycie plików cookies.

6. Logi systemowe

Niezależnie od plików cookie, Serwis oraz Aplikacja Mobilna przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

 • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
 • adres IP;
 • datę i czas dostępu;
 • przesłaną ilości danych;
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem oraz Aplikacją Mobilną, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, Aplikacji Mobilnej a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej.

ROZDZIAŁ III: POZOSTAŁE KWESTIE

1. Inne strony internetowe

W Serwisie lub w Aplikacji Mobilnej znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. pokazując multimedia. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie w naszym Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

2. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Serwisu, Aplikacji Mobilnej, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej. Zarejestrowani użytkownicy Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem 5 dni, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności za pośrednictwem jednej z następujących form komunikacji wiadomość e-mail/wiadomość umieszczona na koncie w Serwisie lub odpowiedniego komunikatu w Aplikacji Mobilnej. Dokładna data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana w powiadomieniu.

Akceptuję

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Konfiguruj