POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „MOJA BIEDRONKA” oraz SERWISU INTERNETOWEGO - od 31.07.2023

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego https://moja.biedronka.pl (zwanego dalej „Serwisem”) lub skorzystanie z Sklepu Internetowego Biedronka Home dostępnego pod adresem strony www.home.biedronka.pl (zwanego dalej „Sklep Internetowy Biedronka Home”) lub skorzystanie z aplikacji mobilnej „Biedronka” (zwanej dalej „Aplikacją Mobilną”) Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu, Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz Aplikacji Mobilnej było dla Państwa wygodne i bezpieczne."

Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu, Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz Aplikacji Mobilnej było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Od 25 maja 2018 roku obowiązują europejskie przepisy o ochronie danych osobowych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (zwanego dalej „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Ciebie o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a więc danych osobowych, które nam podajesz rejestrując się w programie lojalnościowym „Moja Biedronka” (zwanym dalej „Program”) i zasadach ich przetwarzania.

W przypadku uczestników Programu Lojalnościowego Moja Biedronka, korzystających z Sklepu Internetowego Biedronka Home, dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w odrębnej Polityce Prywatności Sklepu Internetowego Biedronka Home.

Niniejszy dokument (zwany dalej „Polityka Prywatności”), przygotowany przez spółkę Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (zwaną dalej „Administrator” lub „my”):

I. W Rozdziale I:

przedstawia informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej oraz Sklepu Internetowego Biedronka Home, którzy założyli Konto w Kanałach Internetowych Biedronki rejestrując się w Programie lub założyli/ przystąpili do Wspólnego Konta, w konsekwencji czego zostaliśmy administratorem Państwa danych osobowych.

W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?
 3. Inspektor Ochrony Danych
 4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?
 5. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
 6. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
 7. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?
 8. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
 9. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
 10. Geolokalizacja

II. W Rozdziale II:

przedstawia informacje dotyczące relacji z innymi stronami internetowymi oraz w zakresie zmian niniejszej Polityki Prywatności. W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje

 1. Inne strony internetowe
 2. Zmiany Polityki Prywatności

Zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies i skryptów wykorzystywanych w naszym Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej zostały określane w odrębnym dokumencie Polityka plików cookies dostępnym pod adresem %link_start%https://moja.biedronka.pl/polityka-cookies/%link_end% („Polityka cookies”). Zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies i skryptów wykorzystywanych w naszym Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej zostały określane w odrębnym dokumencie Polityka plików cookies dostępnym pod adresem https://moja.biedronka.pl/polityka-cookies/ („Polityka cookies”).

Pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie określone w Regulaminie Karty Lojalnościowej „MOJA BIEDRONKA”, Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną oraz Aplikacji Mobilnej „BIEDRONKA”.

Rozdział I. DANE OSOBOWE

W momencie rejestracji Konta, Konta w Aplikacji dochodzi do zawarcia pomiędzy Państwem a Administratorem, o którym mowa w pkt. 1 poniżej, umowy polegającej na świadczeniu przez Administratora Usługi Konta, Usługi Konta w Aplikacji i Usługi Marketingowej (zwanej dalej „Umowa”) na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie Karty Lojalnościowej „MOJA BIEDRONKA”, Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną oraz Aplikacji Mobilnej „BIEDRONKA” dostępnym pod adresem: https://moja.biedronka.pl/regulamin/ (zwanym dalej „Regulamin”).

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do uzyskania statusu uczestnika Programu, tj. imię oraz numer telefonu, a w przypadku rejestracji Konta poprzez Sklep Internetowy Biedronka Home również dodatkowo nazwisko ma charakter dobrowolny, przy czym jest warunkiem zawarcia Umowy i przystąpienia do Programu. Brak podania przedmiotowych danych uniemożliwia uczestnictwo w Programie. W pozostałym zakresie określonym w formularzu rejestracji, podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku gdy zgodnie z funkcjonalnością Aplikacji Mobilnej umieszczają Państwo w Aplikacji Mobilnej jakiekolwiek dane osobowe innych osób, jesteście Państwo do tego uprawnieni jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa.

W ramach zawartej Umowy otrzymują Państwo kartę Moja Biedronka (tj. Kartę Lojalnościową lub Wirtualną Kartę Lojalnościową w rozumieniu regulaminu Programu), której celem jest zapewnienie Państwu możliwości otrzymywania oraz korzystania z nowych ofert lub Akcji organizowanych przez Administratora, w tym stworzonych na podstawie Państwa preferencji.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000222483.

2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres mojabiedronka@biedronka.eu lub telefonicznie pod numerem (22) 20 53400.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. organizacji Programu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z zawartej Umowy i uczestnictwa w Programie, tj. założenia Konta, Konta w Aplikacji, świadczenia przez Administratora Usługi Konta Online, Usługi Konta w Aplikacji, Usługi Marketingowej oraz realizacji usługi wypożyczenia książki w Biedronce zgodnie z odrębnym Regulaminem Wypożyczenia Książek w Biedronce dostępnym tu - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy polegającej na świadczeniu przez Administratora Usługi Konta, Usługi Konta w Aplikacji, Usługi Marketingowej oraz usługi wypożyczenia książki w Biedronce zgodnie z odrębnym Regulaminem Wypożyczenia Książek w Biedronce (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  Usługa Konta Online, Usługa Konta w Aplikacji
  Dane użytkowników Programu są przetwarzane w celu prowadzenia Konta, Konta w Aplikacji, aby Użytkownicy mogli korzystać z funkcjonalności oferowanych przez Administratora w ramach Konta, Konta w Aplikacji (np. możliwość korzystania z Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej, komunikacja z Administratorem, otrzymywanie Korzyści, sprawdzenie ceny produktów w Sklepie).

  Usługa Marketingowa
  Dane użytkowników Programu są przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora Usługi Marketingowej w ramach realizacji założeń Programu tj. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania marketingowego, jak dostarczanie spersonalizowanych, dedykowanych ofert, komunikacji oraz zapewnienia użytkownikom Programu możliwości otrzymywania oraz korzystania z nowych ofert, Korzyści lub Akcji organizowanych przez Administratora dla użytkowników Programu, w tym stworzonych na podstawie preferencji użytkowników Programu.

  W ramach realizacji Usługi Marketingowej będzie dostarczany Newsletter oraz informacje handlowe dotyczące towarów, usług, innych świadczeń lub promocji, Akcji oraz Korzyści oferowanych przez Administratora, w tym spersonalizowane informacje handlowe, w formie telefonicznej lub wiadomości elektronicznych (w tym poczty elektronicznej, SMS/MMS, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, powiadomień push lub serwisów internetowych, portali społecznościowych podmiotów trzecich).
  W przypadku gdy Administrator wykorzystuje powiadomienia push w Aplikacji Mobilnej – podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Usługa wypożyczenia książki w Biedronce
  Dane użytkowników Programu są przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usługi wypożyczenia książki w Biedronce zgodnie z odrębnym Regulaminem Wypożyczenia Książek w Biedronce dostępnym tu.
 2. poprawnego działania Serwisu, oraz Aplikacji Mobilnej, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, oraz Aplikacji Mobilnej w zakresie w jakim pliki cookie lub skrypty mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy adresie IP, dane pochodzące z cookie lub skryptów możemy połączyć z danymi pochodzącymi z Programu, zbieraniu zagregowanych statystyk, utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, utrzymania sesji użytkownika Aplikacji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej zakładce Aplikacji Mobilnej ponownie wpisywać numeru telefonu i kodu SMS otrzymanego przez użytkownika - podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookie i innych technologii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w innym przypadku (w tym w zakresie, w jakim wykorzystujemy w Serwisie pliki cookie do celów reklamowych czy analitycznych) – Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych oraz optymalizacji korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej w zakresie zbierania zagregowanych statystyk i utrzymania sesji Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest zoptymalizowanie sposobu działania Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej doskonalenie, rozwijanie funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z realizacją Umowy;
 5. w przypadku, gdy użytkownik Programu (zwany dalej „Korzystający”) jednocześnie zarejestruje się w Serwisie Dada Club (zwanym dalej ”Serwis Dada”) czy w Akcji Paczka Powitalna Dada (zwanej dalej ”Akcja”) pod adresem www.dadaclub.pl prowadzonych przez Jeronimo Martins Polska S.A., których zasady uczestnictwa i przetwarzanie danych są określone odpowiednio odrębnymi regulaminami i politykami prywatności, dostępnymi tu i zdecyduje się na powiązanie danych osobowych swojego dziecka/dzieci, podanych w ramach Serwisu Dada/Akcji w postaci daty urodzenia oraz płci swojego dziecka/dzieci z posiadaną w ramach Programu kartą Moja Biedronka (tj. Kartą Lojalnościową lub Wirtualną Kartą Lojalnościową Korzystającego w rozumieniu regulaminu Programu) to dane te będą przetwarzane w celu prezentowania dopasowanych ofert do potrzeb Korzystającego z Programu oraz potrzeb jego dziecka/dzieci w ramach Programu - podstawą prawną przetwarzania takich danych jest zgoda Korzystającego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Korzystający jednocześnie składa oświadczenie o byciu rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka / dzieci, których wyżej wymienione dane podaje. Po połączeniu tych danych z innymi danymi Korzystającego w ramach Programu mogą być również przetwarzane dla celów wskazanych powyżej w związku z uczestnictwem Korzystającego w Programie.
 6. W przypadku gdy użytkownik Programu jednocześnie zarejestruje się w aplikacji Glovo prowadzonej przez Glovoapp23, S.L., w której zasady uczestnictwa i przetwarzanie danych są określone odrębnymi regulaminami i politykami prywatności (dostępnymi tu) i zdecyduje się na powiązanie swoich danych osobowych podanych w ramach korzystania z aplikacji Glovo z posiadaną w ramach Programu kartą Moja Biedronka, poprzez potwierdzenie faktu uczestnictwa w Programie w aplikacji Glovo, to dane te będą przetwarzane w celu tworzenia ofert promocyjnych dla klientów Glovo będących równocześnie uczestnikami programu Moja Biedronka oraz w celach analitycznych - podstawą prawną przetwarzania takich danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Państwu informacji o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora.

  Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji Mobilnej złożą Państwo reklamację z tytułu rękojmi dotyczącą zakupionego w sklepie Biedronka towaru Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi, w tym m.in. dla potrzeb prowadzenia korespondencji oraz przekazaniu Państwu informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); obowiązki prawne Administratora wynikają z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady produkty.
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami- podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z rozpatrywaniem reklamacji,
  3. przyjęcia towaru objętego rękojmią do rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej na podstawie rękojmi, obsługi reklamacji, bieżącego kontaktu i innych czynności związanych ze sprawną obsługą zgłoszenia- podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem jest zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klientów Administratora.
  Korzystający jest świadomy, że może w każdej chwili skorzystać ze swoich praw wskazanych w pkt. 7 niniejszej Polityki Prywatności.
  Administrator uzyskuje dane Korzystającego bezpośrednio od niego, a dane jego dziecka w zakresie daty urodzenia oraz płci od Korzystającego będącego jego rodzicem lub opiekunem prawnym. Korzystający jest zobowiązany do zaznajomienia swojego/swoich dzieci z zasadami przetwarzania danych określonymi w tej Polityce Prywatności, opracowanymi dla tych celów w przejrzystej, prostej, krótkiej formie dostępnej tu. W przypadku gdy użytkownik Programu jednocześnie zarejestruje się w Sklepie Internetowym Biedronka Home prowadzonym przez Jeronimo Martins Polska S.A., którego zasady i przetwarzanie danych są określone odpowiednio odrębnym regulaminem, polityką prywatności oraz polityką cookies, dostępnymi tu, to podane przez użytkownika Programu dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz Polityce Plików Cookies Sklepu Internetowego Biedronka Home, dostępnymi tu.

5. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. usługodawcom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmie obsługującej call center, operatorom usług płatniczych, portalom społecznościowym – przy czym w umowach zawieranych z takimi usługodawcami Administrator wymaga przestrzegania przepisów o ochronie danych, a gdy jest to niezbędne Administrator zawiera z usługodawcami umowy o powierzeniu przetwarzania danych
 2. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych eksporter danych (Meta Ireland - podmiot przetwarzający działający na zlecenie Administratora) zawarł z importerem danych – Meta Platforms, Inc. tzw. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO (więcej na ten temat znajdziesz w ZAŁĄCZNIKU DOTYCZĄCYM PRZEKAZYWANIA EUROPEJSKICH DANYCH PRZEZ META na https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum_Preview).

6. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

 1. przez okres Państwa uczestnictwa w Programie w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Programu i wykonania zobowiązań administratora wynikających z uczestnictwa w Programie i zawartej Umowy,
 2. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 3. w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki internetowej. W przypadku korzystania przez użytkownika z Aplikacji Mobilnej użytkownik może usunąć pliki skryptów wchodząc w ustawienia Aplikacji Mobilnej i wybierając opcję „Wyczyść pamięć” lub „Wyczyść dane”. Jest to jednoznaczne z wylogowaniem użytkownika z Aplikacji Mobilnej, a każde nowe logowanie użytkownika do Aplikacji Mobilnej powoduje ponowne użycie plików skryptów.

7. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Państwo w każdej chwili prawo do wycofania zgody, w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej, a w przypadku powiadomień push w Aplikacji Mobilnej poprzez zmianę ustawień w urządzeniu mobilnym.

8. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

9. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

W związku z wyrażeniem przez Państwa odrębnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych telefonicznie oraz w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) oraz zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.), Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie imienia, adresu e-mail i numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych, w tym Newslettera dotyczących produktów i usług Administratora, organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych.

Wyrażenie takich zgód jest niezbędne, aby uczestniczyć w Programie, którego zasadniczym celem jest przesyłanie Państwu informacji o nowych ofertach lub promocjach, w tym ofert dopasowanych do Państwa preferencji. Udzielone zgody mogą być przez Państwa w każdym momencie wycofane w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym cofnięcie którejkolwiek zgody będzie oznaczać równocześnie rozwiązanie Umowy oraz utratę uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa.

10. Geolokalizacja

Państwa dane osobowe obejmujące informację o lokalizacji są przetwarzane podczas uruchomienia Aplikacji Mobilnej oraz korzystania przez Państwa z funkcji w Aplikacji Mobilnej „ustalenie lokalizacji najbliższego Sklepu na mapie” w celu zlokalizowania Sklepów znajdujących się najbliżej aktualnego Państwa położenia. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana poprzez zezwolenie Aplikacji Mobilnej na korzystanie z usług lokalizacji urządzenia końcowego należącego do Korzystającego. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień Aplikacji Mobilnej w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji.

ROZDZIAŁ II: POZOSTAŁE KWESTIE

1. Inne strony internetowe

W Kanałach Internetowych Biedronki znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. pokazując multimedia. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie w Kanałach Internetowych Biedronki. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

2. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Kanałów Internetowych Biedronki, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników Kanałów Internetowych Biedronki. Zarejestrowani użytkownicy Kanałów Internetowych Biedronki zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem 5 dni, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności za pośrednictwem jednej z następujących form komunikacji wiadomość e-mail/wiadomość umieszczona na koncie w Serwisie, Sklepie Internetowym Biedronka Home lub odpowiedniego komunikatu w Aplikacji Mobilnej. Dokładna data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana w powiadomieniu.